Special for You - สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

รายชื่อเกมส์ที่มีไอพีโบนัส - IPBonus Games List

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ

• EXP +50% STance EXP +30% Drop +30%
• มีแสงรอบตัว
• เข้าดันที่ถูกลืมได้ เข้าพื้นที่โบราณได้

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ

• EXp +10%, FTG+100/วัน
• Life เพิ่มขึ้น 2 ชีวิต

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
TR x2 เงินในเกมส์เพิ่มขึ้น 2 เท่า
Exp x2 เท่า
Luck x2 มีโอกาสที่จะพบโชคเป็น 2 เท่า

 สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

 


สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ

สิทธิพิเศษมีดังนี้
1. ได้รับ 20% SP and EXP up
2. ได้รับ Mamba Famas
3. ได้รับ Mamba Composite Bow

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ

-----------------------------------------------------------------------------สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
• ได้รับ Pc Cafe Stamina : 100
ได้รับ Normal Cafe Stamina : 150
ได้รับ Booster Cafe Stamina : 200
ได้รับ Resurrection Scroll *3 (ได้ทันทีเมื่อเข้าเล่นเกม)
ได้รับ PC Cafe Gift Chest (เมื่ออนไลน์ครบ 1 ชั่วโมง)
ได้รับ Premium Box

สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ


สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
• Pang *1.2
• Exp *1.2
ได้รับน้องถ้วย และ ปังมาสคอต

สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ


ขออภัย !! WebSite นี้ไม่รองรับ Internet Explorer ที่ต่ำกว่า Version 9
กรุณาใช้ Google chrome หรือ Mozilla FireFox ในการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ในการใช้งานโปรแกรม